Hoe gebruik je mijn toneelteksten nu?

In deze repertoirelijst staan één of meer stukken die je aanspreken. 

Hoe ga je dan te werk? 

Je vraagt gewoon per e-mail (lucvanbalberghe@gmail.com) of via het formulier hieronder een gratis digitaal exemplaar ter lezing.

Dat wordt je vaak nog dezelfde dag toegestuurd. Indien je beslist hebt om dat stuk te spelen, vraag je eveneens per e-mail een opvoeringsvergunning aan de auteur. Bij de aanvraag geef je tegelijk volgende informatie: 

  • voorziene data van de voorstellingen 
  • naam/adres en maximum capaciteit van de zaal 
  • naam van de toneelvereniging
  • naam van de regisseur

Indien hetzelfde stuk niet rond dezelfde tijd in die omgeving door een ander gezelschap gespeeld wordt, krijg je normaal gezien onmiddellijk een opvoeringsvergunning. Is dat wel het geval, heeft de eerste aanvrager een vetorecht en moet je in het slechtste geval een jaartje wachten. 

Samen met de opvoeringsvergunning krijg je ook het bedrag van de verschuldigde auteursrechten voor de tekst meegedeeld. Dit bedrag dient dan uiterlijk 3 weken voor de première gestort te worden op de rekening van de auteur. Geen enkele organisatie is gemachtigd om in naam van de auteur auteursrechten te innen. Gezien de rechtstreekse contacten tussen toneelkring en auteur zullen de auteursrechten altijd lager zijn dan wanneer ze aan een inningsorganisme betaald moeten worden. 

Omdat een toneelstuk een levend iets is, wordt door de auteur nog geregeld gesleuteld aan bestaande teksten. Een toneelbrochure geeft daarom een vrij goed beeld van het stuk, maar als je beslist om het op te voeren, vraag dan steeds de laatste versie aan. De bezetting blijft meestal onveranderd, maar de speelduur kan iets langer zijn, sommige situaties of uitspraken geactualiseerd en de karakters iets meer uitgediept. 

Voor de opvoering moeten geen boekjes aangekocht worden. De opvoeringsvergunning impliceert tegelijk het recht om zoveel prints te maken als nodig voor de acteurs/actrices, regisseur, souffleur en technische ploeg.

(Foto Jan Smets, Mechelen)

Vraag je brochure aan

Voer je gegevens in en selecteer het toneelstuk. Wil je verschillende brochures ontvangen?

Stuur me dan een mailtje.