SOTSCOP

Titel

Die genoughelycke cluichte van den Sotscop

Auteur

Luc van Balberghe

Genre

Satirisch wagenspel

Bezetting

4 heren en 2 dames, of 3 heren en 3 dames + spreekkoor met voorzegger.

Spelduur

20 minuten

Personages

  • De Koning

  • Sotscop, de hofnar (m/v)

  • De Vlijtigen: een man en een vrouw

  • De Vadsigen: een man en een vrouw

  • Het spreekkoor met Voorzegger.

Locatie en decor

Een platte wagen met achterdoek aan een stang tussen twee opstaande palen. In het midden, een met fluwelen hoes beklede stoel als koningstroon.

Over het Stuk

In een fictief koninkrijk leven twee bevolkingsgroepen. De Vlijtigen werken hard en betalen veel belastingen, de Vadsigen roepen luid en laten zich onderhouden. 

De koning denkt dat zijn macht eendracht creëert in zijn land, maar het volk mort… De ene groep vindt dat hij te veel betaalt, de andere dat hij te weinig krijgt. 

Sotscop, de hofnar, houdt iedereen een spiegel voor. Wanneer ten slotte de Vlijtigen de koning afzetten en Sotscop tot hun koning willen benoemen, moet hij partij kiezen… Dit wagenspel, dat ook als eenakter kan gespeeld worden, is een (heel laat) postmiddeleeuws koningsdrama met zeer herkenbare trekjes en dubbelzinnige toespelingen. 

Eventuele gelijkenis met bestaande toestanden of personen is niet helemaal toevallig. Het stuk is, geheel in de middeleeuwse traditie van Abele Spelen en Genoeglycke Kluchten, geschreven in verzen. Of iets wat ervoor moet doorgaan…

Opvoeringsvergunning en auteursrechten:

Om kennis te maken of een juiste keuze te maken, kan je hier een gratis brochure aanvragen. Bij opvoering is er geen verplichte aankoop van brochures. Auteursrechten worden rechtstreeks met de auteur afgesproken. Geen enkele maatschappij is gemachtigd om als derde auteursrechten te innen voor dit stuk.